Relou


Uw Zekerheid!
T 0413-211628
www.relouverzekeringen.nl

Balie
Ivonne werkplek
Marlies werkplek
Marlies Ingrid werkplek
Ivonne bank
Pand vanuit plein
Gevel logo
Team bij gevel

Kwaliteitswaarborg

Onze adviezen en onze dienstverlening gaan over uw geld en over uw toekomst. Dan mag u van ons verwachten dat wij ons werk goed doen. Met respect voor u. Wij weten van onszelf dat u daarin van ons op aan kunt. Honderd procent. Dat zit in onze aard.

Als extra objectieve waarborg naar u toe is ons kantoor daarnaast aangesloten bij verschillende keurmerk- en kwaliteitsorganisaties, die onze dienstverlening kritisch onder de loep houden.

Autoriteit Financiële Markten

De AFM voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12015487 en heeft een wettelijke vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële diensten.

www.afm.nl

Klachteninstituut Verzekeringen

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) biedt één loket voor klachten over financiële dienstverleners. Ons kantoor is aangesloten bij het Kifid onder nummer 300.010495, waardoor u bij geschillen altijd beroep kunt doen op een onafhankelijke boordeling en bemiddeling bij eventuele klachten.

www.kifid.nl